Türkçe English

YONETİCİ TALEPLERİNDEKİ TRENDLER - 2005

Orta ve üst kademe kademe yönetici pozisyonlarında giderek bir artış gözlemlenmektedir. Bunun nedeni ise yatırım potansiyellerinin artması, yabancı yatırımcıların Türkiye'ye olan ilgileri, geçen senelere göre daha istikrarlı bir ekonomik yapı, piyasalara olan güven, ihracatın artması ve kobilerin dışa açılması vb sebepler sayılabilir.

En önemlisi ; kriz döneminde zar zor ve olması gereken seviyenin altındaki düşük ücretlerle işe yerleşen kişilerin, daha iyi fırsatlar bulduklarında geçiş yapmaları ve bunun doğal sonucu olarak da varolan pozisyonun boşalması ve yerine tekrar talep edilmesidir.

Son 9 ayda işe yerleşen Orta Kademe Yöneticilerin sayısı geçen yıla göre 30 artış göstermektedir.

İşe yerleşen yöneticilerin %25'si işsiz, o anda çalışmayan, %80'i ise bir firmada görevli ve o dönemde çalışan şeklinde olmaktadır. Ücret seviyelerini göz önünde bulunduran şirketler veya geleceği risk taşıyan pozisyonlar gündemde olduğunda çalışmayan kişiler daha çok tercih ediliyor. Nedeni ise piyasa ortalama ücretlerinin altında öneriler yapabilmek içindir. Bazı şirketlerin yaklaşımı ise işten ayrılma nedeni ne olursa olsun, kesinlikle işsiz birini almamak yönünde... Bu tarz profesyonel ve kurumsal firmalarda ücret skalaları ve diğer sosyal haklar belirlidir. KOBİ'ler geçmiş dönemlere göre daha nitelikli ve tecrübeli yöneticilerle çalışmayı tercih etmekteler. Bu profesyoneller açısından bakacak olursak , bu tip gelişmeye açık ortamlarda kendilerini gösterme, kendilerini daha iyi ifade edebilme, yakın ve uzun vadeli strateji ve politikaları belirleme, bulundukları şirketi daha iyi bir konuma taşıyabilmek, ciro ve karlılığı arttırmak amacıyla böyle ortamları tercih etmeye başladılar. Bunun bir sonucu da; işletmeler büyüdüğünde ve olduğundan daha üst seviyelere çıktıklarında bunu sağlayan bu tip yöneticilerle uzun süreli devam etmek istemekteler, kazan kazan ilişkisi hem maddi hem de manevi açıdan daha güçlü işbirliklerini doğurmaktadır.

Firma geçişleri ve güçlü profillerin KOBİ'leri tercih etme trendi, 2004 ve 2005 olarak bu anlamda diğer yıllara göre hızlı geçişlerin yaşandığı yıllar oldu.

Ayrıca yurt dışı projelere ve yatırımlara da ilgi büyük. Özellikle Çin, Türki Cumhuriyetler, Orta Doğu ülkeleri'nde yatırım yapan Türk sermayeli veya yabancı ortaklı şirketlerin, yapılanmaları ya da işlerini geliştirmeleri doğrultususnda yeni doğan pozisyonlar da söz konusu. KOBİ'lerin dışa açılma politikaları kalifiye ve deneyimli yöneticilere ihtiyacı oluşturdu.

Ağırlıklı olarak Üretim, Telekomünikasyon, IT, Ambalaj, Otomotiv Yan Sanayi, Sağlık, FMCG, İnşaat ve Alışveriş Merkezi sektörlerinde yönetici talepleri arttı.

En çok aranan pozisyonlar:

Satış ve/veya Pazarlama Müdürü, Satış Sonrası, Hizmetler Müdürü, İş Geliştirme Müdürü Stratejik Planlama, Mali İşler Müdürü, Finans Müdürü, Kurumsal İletişim Müdürü, HR Müdürü, Proje Müdürü, Üretim Müdürü, Kalite Güvence Müdürü, Lojistik Müdürü, Yurt dışı pozisyonlar (Satış ve Üretim ağırlıklı)

AYŞEN ARIDURU
Fortune Danışmanlık A.Ş.
Managing Partner