Türkçe English

BELİRSİZLİK ORTAMLARI VE PATRONLARA TAVSİYELER

www.kobifinans.com.tr

Belirsizlik ortamları, şirketlerin kendi iç yapılarından kaynaklanabileceği gibi, dış etkenler de etkili olmaktadır. Ekonominin gidişatı, kriz ortamları ve organizasyonel değişimler, şirket birleşmeleri, satın almalar vb gibi durumlar organizasyonda güven ortamını sarsar ve geleceği bilinmeyen hale getirebilir. Kısa dönemde çözümlenebilmekle beraber uzun vadeye de yayılabilir.
Belirsizlik, şirketin genel anlamda performansına ve çalışanların verimliliğinin düşmesine neden olur. Bu sebeple başta yöneticiler olmak üzere, alternatif iş aramalarına geçerler ve buldukları iyi bir fırsatda da ayrılırlar. Bu kişilerin gelecekte olası herhangi bir durum karşısında, almaya çalıştıkları bir önlem olarak düşünülebilir. Öte yandan sabır ve bekleyiş önemli bir meziyetdir. Şirketin yöneticiye ve çalışanlarına olan güveni sarsılmamalı. Bu durumda, doğru bilgi akışı sağlanmalı, yöneticiler ekiplerini iyi yönetmeli,değişen durumlara göre esnek davranış biçimleri sergilemeli ve durumu kontrol altında tutmalılar ve en büyük rol yöneticilerin olmaktadır. Çalışanlar performanslarını düşürmeden görevlerine devam etmeliler. Bu durumlarda ani karar vermek tehlikeli. Olayları iyi analiz etmeli, görev ve sorumlulukları sonuna kadar yerine getirmeli , en sonuna kadar işbirliği yapmalı ve görünen tabloya göre hareket etmeli. CV'de bir sonraki firmanın nasıl görüneceği, kariyer planlaması için önem teşkil eder. Dolayısı ile 3-4 firmada çalıştıktan sonra her değiştirdiğiniz iş, gelecek için bir risk taşır.
Firma tarafında da uzun dönemli ve istikrarlı yöneticilere ihtiyaç var. KOBİ'lerde üst yönetim ya da patronlarla, profesyonellerin anlaşması, iletişimi, birbirlerini anlamaları, senkronize ilerlemeleri, aynı hedef doğrultusunda yürümeleri ve işi tamamen olmasa da devretmeleri ve kararları profesyonellere bırakmaları doğru bir yöntemdir.

Patron aslında her zaman işin başında olmalıdır. Hiç kimse işi patrondan daha iyi bilemez onun yaşadıklarını yaşamamıştır. Bu nedenle patronun her zaman işin içinde olması önemlidir. Ancak profesyonel yönetim tekniklerinin uygulanması, şirketin verimliliğinin ve performansının yükseltilmesi, çalışan motivasyonunun artması, şirketin daha çekici tarzda temsil edilmesi açısından mutlaka sahiplenici başarılı yöneticilere gereksinim duyulur. KOBİ'lerin bunu farketmeleri ve uygulama günü çoktan gelmiştir.

Patron işi iyi bilir, iyi hisseder, doğru karar verir, girişimcidir, risk alır, büyür, krize girer ama atlatır. başarır, Bazen batabilir de ama yine devam eder yoluna, çözüm yolu bulur , araştırır ve yine yeniden başlar...

Var olan ve temeli olan işin üzerine yeni şeyler inşaa eden, büyüten, şirketi daha iyi bir konuma taşıyan, personel politikasını belirleyen, yeni yönetim tekniklerini uygulayan, işe profesyonellik katan kişi ise Yöneticidir. Bu tip kişileri çekebilmenin ve uzun dönemli birlikte olmanın yolu ise ortaklık anlayışında ve öngörüsünde başlamak devam etmek ve kazancı paylaşmayı bilebilmektir.

AYŞEN ARIDURU
Fortune Danışmanlık A.Ş.
Managing Partner