Türkçe English

EĞİTİMDE YENİ TRENDLER

Çok fazla eğitim programı, farklı metodolojiler ve eğitim şirketleri mevcut. En etkin eğitimler, kuruma özgü tasarlanan ve uygulanan eğitimlerdir. Kişisel gelişim eğitimleri ve teknik eğitimler yanında üst düzey yöneticilere yönelik de programlar mevcut. Ayrıca konferanslar, kongreler, zirveler de son hızla devam ediyor. Şirketler sahip oldukları insan kaynaklarına verdikleri değeri en üst seviyede tutmaya gayret etmekte ve bu artık bir misyon ve vizyon haline dönüşmektedir.
Şirketin sahip olduğu en önemli varlığı, değeri, çalışanlarıdır.
Şirketi yönetenler, aslında çalışanlarıdır.

Bu nedenle, kalıcı ve uzun vadeli politikalar neticesinde, eğitimin önemi gün geçtikçe daha iyi anlaşılmakta ve artık bu konuda farklı arayışlara yönelim ve değişim ihtiyacı oluşmaktadır.

Motivasyon ve oryantasyon eğitimleri hemen hemen birçok şirket tarafından uygulanmaktadır. Bu gerektiğinde şirketi tanıtan anlatan bir kitapçık, bir yönetmelik ya da sözel olarak anlatmakla mümkün olmaktadır. Değişimi sağlayan ya da değişim ihtiyacını doğuran şey ise, bu aktiviteleri daha görsel ve işitsel anlamda izeyicilere daha etkili şekilde aktarmak ve yerleştirmektir. Çalışanların verimliliğini ve motivasyonunu arttırarak ekip ruhunu ortaya çıkaran, çalışanların kariyer hedeflerine yardımcı olan, kurumlara özgü eğitim faaliyetleri planlanmakta ve uygulamaktadır. Konusunun uzmanı olan ve uygulamanın içinden gelen profesyonel eğitim danışmanları; görsel, yaratıcı yönetmen ve danışmanlar aracılığıyla yapılan ön araştırmalar, ilgili kurum için kritik noktaların belirlenmesine ve çözüm unsurlarının oluşturulmasına katkıda bulunmaktadır..Amaç, en uygun içerikle beraber; bilgilendiren, heyecanlandıran,yaratıcı, kışkırtıcı, uyarıcı ve kalıcı söylemle de eğitimi, alıcı ile buluşturmak ve bunu görsel ve işitsel ( Film ) anlamda daha farklı bir yöntemle izleyicilere yerleştirmektir.Bu alandaki filmler hazırlanmadan önce, aktarılacak konuların, kurumun kültür, yapı ve hedeflerine uygun içerikle seçilmesi; programlarda kullanılacak örnekler, vaka çalışmaları ve senaryoların sektöre ve kuruma özel olarak oluşturulması amacıyla bir " eğitim brifingi " gerçekleştirilmektedir. Bu brifingle empati oluşturularak, eğitim programının verim ve kalitesinin yükseltilmesi hedeflenmektedir.

MOTİVASYON FİLMİ
Çalışanların iş tatminine kavuşabilmesi ve bunu sürdürebilmesi, bireyin verimini ve bütün olarak organizasyonun performansını yükseltmek amacıyla, motivasyon içerikli ve şirkete özgü tasarlanan ve uygulanan filmlerdir.

GENEL ORYANTASYON FİLMİ
İşe yeni alınan personel için, işletme politikaları, işletmenin organizasyonel yapısı, vizyon ve değerleri, tarihçesi, gelecek hedefleri, faaliyetleri, sosyal haklar, kariyer olanakları, iş koşulları hakkında bilgilendirebilmek, iş ortamına uyum sağlayabilmesi, örgüt kültürüne adapte olabilmesi amacıyla, motivasyon içerikli ve şirkete özgü tasarlanan, yer yer drama örnekleri ile de desteklenen filmlerdir.

MESLEKİ ORYANTASYON FİLMİ
İşletmeye yeni giren ve yerleri değişen personele yönelik, yeni işin gereği olarak, yeni bilgilerin edinilmesi, mesleki aktarımlar, bilgi ve becerilerin arttırılmasına yönelik yol gösterme amacıyla, uyum ve verimliliği arttırıcı, işin tanımına özgü, gerektirdiği görev, sorumluk ve yetkinlikleri etkin ve hızlı bir şekilde aktaran, örnekleme metodları ile de desteklenen filmlerdir.

ÇALIŞMA YÖNTEMİ
Eğitim uygulamasında program teorik ve pratik olmak üzere iki yöntemle yürütülmekte olup kuruma özgü "örnek olaylar" kullanılarak programdan elde edilecek verim ve kalite yükseltilmesi hedeflenmektedir. Konu başlıkları standart olmakla birlikte, programın içeriği danışmanlarla kurumun yapacağı bir ön görüşmede detaylandırılmakta ve kuruma özel değişkenlik göstermektedir. Program, kuruma özel "butik " bir eğitim programı olarak geliştirilir. Analiz sonunda elde edilecek bulgular, gözlemler, değerlendirmeler kuruma yazılı olarak raporlandırılır. Onay doğrultusunda eğitim filmi yapımı gerçekleştirilir. Projenin işleyişi sırasında firma ile ortak bir çalışma grubu oluşturmak gerekir. Ortak çalışmadan sağlanan veri ve malzemeleri yaratıcı ekiple değerlendirerek görsel malzemeye aktarmak ve her aşamada bu gruba sunarak talep edilenin tam olarak uygulandığını denetlemek gerekmektedir.

TANIM VE YÖNTEM
Eğitim filmi;prodüksiyon şirketi tarafından profesyonel ekipman ve ekip tarafından video format olarak çekilir.
Film; konularında yetkin yazım ekibi tarafından tasarlanarak senaryolaştırılır.

Yapım ve yönetim ayrıntılarını oluşturacak ögeler, en üst kalitede tutularak tasarlanır ve post prodüksiyon işlemleri gerçekleştirilir.

Film; gerek görüldüğünde; grafik animasyon, 3D, Max vb gibi yaratıcı programlarla desteklenerek zenginleştirilir.
Filmde yer alacak ses , müzik ve efekt gibi unsurlar profesyonel kalitede seçilerek uygulanır.

Eğitim filmlerinin klasik eğitim programlarına göre farklılıkları

İşletmeye Sağladığı Fayda

 • İşgücü devir hızını düşürmek ve işletme karlılığını arttırmak
 • Verimliliği arttırmak
 • Yüksek performans sağlamak
 • Nitelikli ve bağlılığı yüksek işgücü yaratmak
 • Çalışanlara sorumluluklarının bildirilmesi ve gelecekte
 • luşacak zaman kaybına yönelik sorunları ortadan kaldırmak
 • Motivasyon sağlamak
 • Çalışanlara Sağladığı Fayda
 • İşletmeye duyulan güven ortamını sağlamak
 • Yaratıcılığı geliştirmek
 • Hataları en aza indirmek
 • Motivasyon sağlamak
 • Aidiyet duygusunu yaratmak

Bankacılık, sigortacılık, lojistik, hizmet ve ilaç sektörleri'nde eğitim filmleri uygulaması aktif'dir. Ancak bu firmalar bünyesinde yapılan bu tip çalışmalar, kurumların isteği doğrultusunda son derece gizli tutulmaktadır. Uluslararası şirketlerde de yurt dışında planlanan filmlerin Türkçe versiyonu (Dublajı, ya da altyazısı ) yapılmakta, Türk çalışanına uyarlanmaktadır. Bize özgü, yaratıcı, karakter ve kişisel özelliklerimize uygun ve eşdeğerde projeler geliştirmek ve uygulamak daha önemli. Bunun için çaba sarfeden danışmanlık, kariyer ve eğitim firmaları ve yapım şirketleri de var. Ama, sektördeki, kurum ya da kuruluşların çoğu , yurtdışına dayalı sermaye gruplarından oluştuğu için, genelde orada ( kendi ülkelerinde ) uygulanan ve gerçekleştirilen görsel ve işitsel malzemeleri dilimize çevirerek ( dublaj ) kullanıma sokma kolaylığı ve tercihini gösteriyorlar. Halbuki, bu ve bunun gibi kurumların, çalışanlarına özgü ve bizim kültürümüze uyan, eğitim projelerinin bu farklılıkla ve bilinçle geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi önemsenmeli. Hem çalışan, hem de iş arayan iş gücünün, bu tip projelerle kişisel gelişiminin sağlanması hedeflenmelidir...

AYŞEN ARIDURU
Fortune Danışmanlık A.Ş.
Managing Partner