Türkçe English

POZİSYONA GÖRE NİTELİKLERİ YÜKSEK PERSONEL ÇALIŞTIRMANIN AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI

Şirketlerde, pozisyonun özgeçmiş gerekliliklerine ve yetkinliklere göre, doğru aday seçimi, uzun dönem ve istikrarlı bir çalışmanın yaratılması açısından önemli ve hassas bir karardır. Aranan pozisyona, gerektirdiğinden daha yüksek kalifiyeli bir aday seçmek doğru değil çünkü söz konusu adayın işe ihtiyacı olabilir, az da olsa para kazanması gerekebilir ya da motivasyonunu sağlama açısından bir an önce iş hayatına devam etmesi gerekir. Şirketler, bu şartları göz önünde bulundurduğunda bu nitelikli ve deneyimli kişiyi almak için ısrar eder ve ister, Aslında kısa vadede karşılıklı olarak verimli bir işbirliği de mümkün ancak uzun vadede bu kişinin gözü dışarıda olacak, gerçekten niteliklerine uygun daha iyi bir firma ve rol bulduğunda gitmesi kaçınılmaz olacaktır. Yani pozisyon için gereken niteliklerin üzerinde yüksek kalifiye bir adayın işe alınması, şirketler açısında bir risk teşkil etmektedir.

İşletmelerin aslında işsiz kalan üst nitelikli bireylere bir yandan frsat ve şans tanımaları gerekir diye de düşünüyorum.

Sonuçları:

Bireyler Yönünden :

 • Psikolojik açıdan , Tüm yetkinliklerini, kapasitesini ve birikimlerini kullanamamanın yarattığı içsel sıkıntı.
 • Ekip içerisinde var olamama ve iletişimsizlik hali
 • Maddi boyutun tatmin etmemesi
 • Performansın ve verimliliğin giderek düşmesi Değişim ihtiyacı
 • Hak ettiği yerde olamamanın verdiği çöküntü
 • Arayış

Avantajlar:

 • Kısa dönemde hızlı bir işe kavuşma
 • Kısa dönemde kazanç sağlama
 • Kısa süreli motivasyon

Şirketler Açısından Dezavantajlar:

 • Ekip ruhunun bozulması
 • Performans düşüklüğü
 • İşe alım ve zaman maliyeti
 • İş riski

Şirketler Açısından Avantajlar:

 • Şirketin normal şartlarda tolere edemeyeceği bir adayı, adayın içinde bulunduğu zor durumdan dolayı uygun ücretle işe almak ve kısa dönemli de olsa faydalanmak.

2001 krizi olduğu dönemde çok sayıda kalifiye kişiler işsiz kaldı, özellikle banka sektöründe yaşanan kriz, iş hayatında olumsuzlukların yaşanmasına neden oldu. Çok kişi sosyal ve psikolojik açıdan hassaslaştı. Hem bankacılık dışında farklı bir sektörde iş bulamamanın sıkıntısı hem de maddi boyutda çok tatmin edici rakamların olmaması ciddi anlamda bir işsizliğe ve bunalıma yol açtı. Bu dönemde nitelikli kişiler kendi işlerini kurmaya da yöneldiler. Proje bazlı danışmanlık tercih edenler ve yurt dışı opsiyonları değerlendirenler de oldu.

Kendi işlerini kurmayı ve yürütmeyi deneyen profesyoneller ve üst düzey yöneticiler artık ekonominin de düzelmesi ve iyi fırsatların oluşması nedeni ile, artık iş yaşamına dönmek için çaba sarfetmekteler ve bu konuda sıcak yaklaşımlar göstermektedirler. Geçmiş yıllara göre, yeni yatırımların olması ve ihracatdaki gelişmeler ile birlikte iş fırsatlarında da bir artış gözlemlenmektedir. Özellikle Türk sermayedarların yurt dışı oluşumları da gündemde. Özellikle Türki Cumhuriyetler , Orta Doğu ve Çin gibi bölgelerde yeni yatırımlar oluşmakta. Ve deneyimli profesyonellere ihtiyaç olmaktadır. Yabancıların ilgisi Türkiye'ye odaklanmaya devam etmekte. Çok değerli işletmeler karlı hale geldikten sonra bazı birleşmeler ve ortaklıklar da göze çarpmakta. Bununla paralel olarak da giderek istihdam artmaktadır.

Herkesin gönlüne göre ve beklentilerine uygun bir işte olması dileğiyle...

AYŞEN ARIDURU
Fortune Danışmanlık A.Ş.
Managing Partner