Türkçe English

EĞİTİM İHTİYAÇ ANALİZİ

www.kobifinans.com.tr

Firmaların Eğitim departmanları tarafından hazırlanan ve uygulanan eğitim ihtiyaç analizi anketleri mevcut. Ya da eğitim danışmanlığı konusunda faaliyet gösteren firmalardan da bunu temin edebilirler ve uygulatabilirler. Önemli olan çalışan personelin performans değerlendirmelerinde ve kariyer planlamalarında ortaya çıkan eksiklikler, geliştirilmesi gereken yetkinlikler, çalışanların beklentileri ve ihtiyaç duydukları eğitimler göz önünde bulundurulmaktadır. Gerek anketler gerekse şirketin toplu olarak ihtiyaç duydukları eğitimler belirlenerek bu uygulamalar gerçekleştirilmektedir. Eğitimler sonunda varılmak istenen hedef ve sonuç da önemli.

Eğitim İhtiyaç Analizinin Amacı, bireysel ve kurumsal gelişimi sağlamak ve sürekli hale getirmek için, uygulamada karşılaşılan sorunları ve ihtiyaçları tespit etmek, değişim ihtiyacının ve isteğinin saptanarak uygun çözüm önerilerini sunmaktır.  

 • İhtiyaçlar ve Performans Arasındaki İlişkinin Tespiti
 • İhtiyaçların Ortaya Çıkış Biçimleri ve Etkilerinin Saptanması
 • Eğitim İhtiyacının Göstergelerinin Analizi
 • İhtiyaç Belirlemede İzlenecek Yaklaşımların Sunulması
 • İhtiyaç Analizinin Stratejik Yönü ve İşlevsel Değerinin Aktarılması
 • Bilgi Toplama
 • İhtiyaç Analizine Dayalı Özgün Eğitim Programlarının Tasarlanması
 • Eğitim Programlarının Uygulanması
 • Uygulanan Programların Değerlendirilmesi ve Geliştirilmesi
 • Bireysel ve Kurumsal Gelişimin Takibi

Aslında her şirketin kişisel gelişim eğitimleri ve kurum kültürü eğitimlerine sürekli olarak ihtiyacı var.. Teknik eğitimler de ihtiyaç duyuldukça alınmalıdır. Firma ve organizasyon olarak büyüme stratejileri güden şirketlerin yeni yapılanmalarında, motivasyon, oryantasyon, kurum kültürü ve sürekli gelişim eğitimleri kaçınılmazdır. Özellikle patron şirketlerinde çalışanların bireysel kalitesini arttırma yönünde eğitimler gereklidir. Bunlar, hem motivasyon açısından hem de eleman sirkülasyonunu azaltıcı ve çalışanların aidiyet duygularını arttırmaya yarayacaktır. Şirketin en önemli kaynağı insan gücüdür. Doğru ve yetişmiş ve her zaman değişime açık insan gücü şirkete her zaman katma değer yaratacak en önemli unsurdur.
Eğitim İhtiyaç Analizi, Planlamanın ilk adımıdır. Analiz, aşağıdaki yöntemlerle tamamlanmaktadır.

 • Anket Uygulması
 • Birebir görüşmeler
 • Performans Değerlendirmeleri
 • Kariyer Planlama Sonuçları

Firmanın kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri ile örtüşecek ve bu konuda etkin rol oynayabilecek eğitimler,

İşin - pozisyonun gerektirdiği yetkinliklere göre çalışan personelin, edinmesi gereken bilgi, beceri, davranış ve kişilik özelliklerini sahip olunması amacıyla,

İşin gerekliliklerine göre personelin ihtiyaç duyduğu ve eksik olduğu pozisyon bazlı teknik eğitimler

planlanmaktadır.

Eğitimlerde , genelde sene sonuna doğru bir sonraki yılın planlaması yapılmaktadır. Ancak her 3 ay ya da her 6 ayda bir revize edilmektedir. Max 2 ay gibi sürede planlama oluşturulmaktadır. Sonra da uygulamalar gerçekleştirilmektedir.

Şirketlerin eğitim konusuna yaklaşımları, yöntemleri hazırlıkları farklı olabilir. Analiz, uygulama, ve eğitimin etkinliğini değerlendirme süreçleri, method olarak hemen hemen aynı olmaktadır. Ama her şirketin, kurumsal her organizasyonun, ihtiyaçları, sıkıntıları talepleri farklı olabilir. Buna göre eğitimlerin öncelikleri değişebilir. Çalışanlar tarafından şekillendirilmesi doğru ancak şirketin hedefleri, vizyonu stratejileri yönünde de kurum kültürü kazanma anlamında eğitimler de ön planda...

Bazı şirketler kendi eğitim departmanlarını oluşturmakta ve kendi kadrolu eğitimcileri olmaktadır. Özellikle üretim yapan ve teknik eğitimler konusunda sürekliliği olan şirketlerde mutlaka Eğitmenler var olmaktadır. Dışarıdan kullandıkları free lance Eğitim Danışmanları da olabiliyor. Ya da Eğitim firmalarından hizmet alıyorlar.
Dışarıdan hizmet aldıkları takdirde, günlük eğitim ücretleri ise ortalama : 1000 - 1500 EURO civarında..
Eğitim kategorilerini düşünürsek İnhouse eğitimler en verimli ve etkin yöntemdir. Şirkete ve sektöre özgü planlanan, tasarlanan eğitimlerin sonucu daha başarılı olmaktadır.
Birey bazında da Open Seminer 'ler dediğimiz uygulamalara da katılımlar söz konusu olabilir. Şirketler bu anlamda çalışanlarını teşvik etmektedir.
Workshop, ulusal ve uluslar arası konferanslar da alternatif programlar olarak çalışanlara fayda sağlamaktadır.
Outdoor eğitimler, motivasyon açısından etkili, sosyal bir aktivite olmakla birlikte, eğlenceli ve işlenen konuya odaklanarak sonucları açısından da etkin bir eğitim yöntemidir.

Firmalar ihtiyaca göre bu yöntemlerden bir veya birkaçını uygulayabilirler. Şirketin bu anlamda ayırmış olduğu bütçesi, ayıracağı zaman ve çalışan profili bu kararlarda etkili olabilmektedir.

Eğitim Planlamasında Örnek ve Takdire Değer Bir Uygulama

Türkiyede otomotiv sektöründe faaliyet gösteren bir firma, eğitimlerle ilgili olarak hazırlamış olduğu, kendi kurumsal web sitelerinin bir bölümünde eğitim alanı yaratarak, firma iç organizasyonu bazında yapmış oldukları analizler sonucunda;

Web sitesinde; almak istedikleri eğitimleri, eğitimlerin hedeflerini, ulaşılmak istenen sonucu, hedef kitleyi (uzman, şef, üst yönetim vb) belirterek, profesyonel eğitmenler ve danışmanlık şirketlerinden, eğitimlerin içeriklerini, eğitmen özgeçmişlerini, referansları, deneyimleri ve tekliflerini web üzerinden almaktadırlar.

Bu projeye istekli olan şirketler ise şifre alarak kendi firmalarını bu sayede tanıtmakta ve bu bilgileri söz konusu firmaya sunmaktadırlar.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda ise uygun buldukları, inandıkları ve etkilendikleri kuruluşlarla görüşmeleri gerçekleştirmektedirler.

Hangi eğitimleri hangi uzman kuruluşlardan almaları gerektiği konusunda karara varmaktadırlar.

1 yıllık bir eğitim planlaması bu yaklaşımla gerçekleşmektedir.

Eğitmen ve Eğitmen Firma seçiminde son derece sistematik, bilimsel, teorik ve profesyonel bir uygulama olduğunu belirtmek isterim......
Ciddi bir analiz süreci ve verilen emek sonunda bu yöntemin, firma için verimli ve etkin bir sonuc yarattığı inancındayım..

AYŞEN ARIDURU
Fortune Danışmanlık A.Ş.
Managing Partner