Türkçe English

AİLE ŞİRKETLERİ İLE İLGİLİ YAKLAŞIMLAR, DÜŞÜNCELER

www.kobifinans.com.tr

Türkiye'de aile şirketleri yoğunlukta.. Yeni girişimler , yeni yatırımlar, gelişen stratejiler ve büyüyen işler sonucunda karşılaşılan en önemli gereksinimler; kurumsallaşma, profesyonelleşme, sistem alt yapısı ve insan kaynaklarına olan bakışın iyileştirilmesidir.
En önemli sorunlardan biri de, bu tip şirketlerin bakış açısında, yapının en önemli unsuru olan emek gücüne, ''insana'' olan yaklaşımındaki eksikliklerdir.

Özellikle teknoloji sektöründe faaliyet gösteren patron şirketlerinde; daha vizyoner, daha profesyonel yaklaşımlara şahit olmaktayız. Bu da patronların, ortakların, eğitim düzeyinin iyi olması, yurt dışı vizyon ve kültürü kazanmalarındandır. Genelde, geçmiş hayatlarında profesyonel iş tecrübelerine sahipler. Eğitim, master, birkaç iş ve firma deneyimi yaşadıktan sonra, girişimci ruha sahip, araştıran bireyler olup ve biraz da finans gücüne sahip olduklarında kendi işlerini kurmayı tercih ediyorlar: ve geçmiş iş yaşantılarında karşılaştıkları sistemleri , yaklaşımları , öğrendiklerini , kazandıkları deneyimleri kendi şirketlerinde uygulama şanslarını yakalıyorlar ve başarıya ulaşıyorlar.

Diğer sektörlerde de başarılı örneklere ve hikayelere rastlamakla birlikte, özellikle üretim yapan ve aileden kalan işleri devam ettiren alaylı tabir ettiğimiz patronlar da söz konusu. Son derece kararlı, sonuç odaklı, ileriyi gören risk analizi yapan, zeki, atak ruhlara sahip bu patronlar kendilerine has yöntemlerle birlikte farklı ve modern yönetim stillerini de benimseyebilirler. Kazançlarının bir bölümünü insana yatırıım yaparlarsa ve uzun vadeli projeksiyonlarında insan faktörüne önem verirlerse kalıcı ve sürekli büyüyen, takdire değer organizasyonlara kavuşacaklar, şirketlerinin verimliliği ve performansı artacaktır. Büyük ölçekli ve profesyonel organizasyonlara rağmen, patron şirketleri daha küçük yapılar olmakla birlikte daha çok esnekliğe sahip, ekonomi ve işlere bağlı olarak hızlı büyüyebilen ve küçülebilen, daha hızlı kararlar alabilen yapılar olabilme avantajına sahiptir.

İnsan Kaynakları açısından, Önerilerimiz

 • Doğru İnsan Kaynakları politikalarının yerleştirilmesi
 • Çalışan personelin motivasyonunun sağlanması
 • Yeni alınan personelin kurum kültürüne uyacak şekilde doğru seçimi
 • Aidiyet duygularının yaratılması
 • Uzun dönemli çalışabilecek ve sadakati yüksek çalışanlar aratılması
 • Performans değerlendirmeleri ve ödüllendirme sistemleri
 • Bireysel Kariyer Planlamasının yapılması
 • Yetki ve sorumlulukların doğru belirlenmesi
 • Kişisel gelişimin sağlanması ve sürekli eğitimler
 • Şirkete duyulan güvenin, inancın sağlanması
 • Pozitif kişilerarası ilişkiler oluşturulması, Ekip ruhunun benimsetilmesi

 

Aile Şirketleri Nasıl Kurumsallaşır ?

Öncelikle, örgüt modelinin oluşturulması, yüksek kurumsallaşma düzeyini sağlamaya yönelik çalışmalar, yönetim organizasyonunun yapılandırılması, yetki ve sorumluluk delegasyonu, ve raporlama sisteminin kurulması...

  Ayrıca, doğru yönetim felsefesinden yola çıkarak;

 • Şirketini, tam olmasa da emanet edebileceği güven duyabileceği, iyi temsil edecek bir başarılı bir Yöneticiye sahip olmak, ''işin içinde yine kendisinin de var olması gereklidir''.
 • Şirketin içinde bulunduğu sektörde prestiji arttıracak kurumsal iletişim faaliyetlerini uygulanması, Müşteri ilişkileri tarafında fayda sağlayacak CRM (Customer Relations Management - Müşteri İlişkileri yönetimi ) uygulamalarına geçişi sağlamak.
 • Teknolojiyi kullanmak
 • Modern satış ve pazarlama taktiklerini uygulamak, Stratejik Planlama ve Yönetimi
 • Başarılı Finans Yönetimi ve uygulamalarını gerçekleştirmek
  Yeni ekonominin getirdiği ihtiyaçlar doğrultusunda , değişime ve yeniliğe açık olmak uyum sağlamak ve adapte olabilmek
 • İnsan Kaynağını önemsemek


İnsan Kaynakları alanına yatırım yapılmadığında ve kurumsallaşma sürecinden uzaklaşıldığında karşılaşılacak sorunlar:

 • Eleman sirkülasyonu
 • Motivasyonsuzluk ve Verimsizlik
 • Şirketin genel performansında yaşanan sıkıntılar
 • Üst yönetim tarafından alınan yanlış ya da eksik kararlar
 • Büyümenin durması ya da küçülme hali
 • Daha büyük maliyetler
 • Nitelikli ve katma değer katacak personelin şirkete kazandırılamaması (Bu kişilerin bu tarz bir firmada çalışmak istememeleri )
 • Sektördeki imajın, prestijin giderek zedelenmesi

Rekabetle yarışmak ve varlığını sürdürebilmek için, krizleri kolay atlatabilmek için, daha canlı ve daha gelişmiş bir ekonomiye sahip olmak ve büyümek için, Türkiye'deki tüm işletmelerin; en önemli varlıkları olan çalışanlarına, insan kaynaklarına yatırım yapmalarını ve önemsemelerini tavsiye ediyorum. Uzun dönemde, yaptıkları yatırımın, çok çok üzerinde bir geri dönüşle karşılaşacakları inancındayım.

AYŞEN ARIDURU
Fortune Danışmanlık A.Ş.
Managing Partner