Türkçe English

ÇALIŞANA YATIRIM

En çarpıcı olan konu bu anlamda, Eğitim'dir. Kişisel Gelişime yönelik, kariyer planlamasına yönelik, yöneticilik becerilerini geliştirmeye yönelik, mesleki bilgi ve tecrübeye katkı sağlayabilecek eğiitimler ve motivasyon sağlayan eğitimler olarak sıralayabiliriz. Ayrıca iş hayatında sektörel veya genel seminer, konferanslar, kongrelere katılım olabilir. Yurt dışı eğiitimler'de mümkün. Ayrıca e-learning aktviteleri de gündemde...

Bu konuyu önemseyen güçlü organizasyonlar, kendi içlerinde eğitim departmanı oluşturmaktalar. Ayrıca uzman kuruluşlardan da destek almaktadırlar. Ayrıca sadece beyaz yakalılara yönelik değil mavi yakalılara yönelik de eğitimler mevcut.
İşe alım sonrasında, elemanı kalıcı kılmak, verim almak uzun dönemli çalışmasını sağlamak organizasyonlar için çok önemli bir konudur. Performansından memnun olduğu karşılıklı olarak o işte olmaktan memnun kalındığı sürece ve bu takdirde çalışana yatırım yapıldığında şirketler geri dönüşümden tatmin oluyorlar. Önemli olan yatırım yapılan değer verilen elemanı kaybetmemek. Bu şirketler açısından ciddi anlamda maliyet teşkil ediyor.

İşin başı doğru elemanı işe almak. Sonra motive etmek, performansı ve verimi yüksek olduğunda onu kalıcı kılacak eğitimlere tabi tutmak , kariyer planlaması yapmak ve pozisyon fırsatları sunmak. Şirkete verimi olduğu sürece maddi manevi ödüllendirmek .

Türkiye'de çalışana yatırım yapma anlamında giderek yükselen bir trend söz konusu. Şirketler, sermayenin öncelikle insan olduğu düşüncesine yaklaştıkça, değerli işgücünü kaybetmemek, uzun dönemde motivasyonu ve aidiyet duygusu yüksek çalışanlar yaratmak amacıyla çalışanlarına yatrıım yapmak konusunda daha fazla bilinçlendiler. Kariyer gelişimi, eksik tarafların giderilmesi, bireyin hem kendisine hem de bulunduğu organizasyona katkısının daha fazla olabilmesi hem iş gerekleri hem de kişisel gelişim amacıyla eğitimleri sürekli olarak planlamaktadırlar. Rekabet, sektörde edinilen konum, varlığını sürdürmek, gelecek hedeflere ulaşma açısından, sadakati yüksek çalışanlar yaratmanın en önemli yolu eğitimdir. Ayrıca önemli bir motivasyon kaynağıdır.

Eğitim, bilgi temelinde işleyen günümüz iş yaşamında vazgeçilemeyen bir unsurdur. Şirketler, rekabetin olduğu günümüz koşullarında, iş hayatında varlığını sürdürebilmek için çalışanlarına yatırım yapmak ve onlara kendilerini geliştirme imkanları sağlamak zorundalar. Gelecekte en iyi kuruluşlar, her seviyedeki çalışanlarının öğrenme kapasitelerini devamlı artıran kuruluşlar olacaktır.Başarılı bir işletmenin rekabet avantajını sürdürebilmesinin, yüksek performanslı ve verimli çalışanlarının şirkette kalma süreleri ile doğru orantılı olduğu görüşü her geçen gün daha çok kabul görmektedir. 
İnsan Kaynakları Birimleri, şirketin hedef ve stratejileri doğrultusunda kaliteli insan gücü

alımını gerçekleştirmek, bu gücün en verimli şekilde değerlendirilmesini sağlamak için başarı odaklı İnsan Kaynakları uygulamalarını yürütür. Kurumsal başarıya ancak bilgili, deneyimli, işine kendisini adamış ve motive olmuş çalışanlarla ulaşılacağına inanan şirket, personeline sürekli yatırım yaparak, çalışan memnuniyetini en üst noktaya çıkarmayı amaçlar.

AYŞEN ARIDURU
Fortune Danışmanlık A.Ş.
Managing Partner