Türkçe English

İŞ PLANI

İŞ PLANI NEDİR?

İşin kurulacağı güne kadar hazırlanan kapsamın ortaya çıkarılması için bir çok aktivite sıralı ve önceden belirlenen niteliklerde gerçekleştirilmelidir. Bunun başarılması için girişimciler iş planı hazırlarlar.

İş planının temel amacı, iş kuran girişimcilerin, iş kurma sürecinde hangi hedefler için neleri nasıl ve ne zaman yapacağını belirlemesidir.

İŞ PLANI NEDEN GEREKLİDİR?

 • İş kurma yolunda bir rehber, bir YOL HARİTASI'DIR.
 • İş kurmadan önce gerekli araştırma ve planlama çalışmalarının yapılmasını sağlayan bir araçtır.
 • Bir banka ya da başka finans organizasyonundan yardım için gereklidir.
 • Kendi işinizi iyice kavramada yardımcıdır.
 • Son derece kullanışlı bir yönetim ve kontrol aracıdır.

İŞ PLANININ İÇERİĞİ

 • Girişimcinin özelliklerini ve hedeflerini
 • Kurulacak işin temel niteliklerini, yasal yapısını ve ortaklarını
 • Hedeflediği piyasanın özelliklerini
 • Müşteri kitlesine ulaşmak için uygulayacağı satış ve pazarlama çalışmalarını
 • Ürün yada hizmetlerini üretmek için uygulayacağı süreçleri
 • Kuracağı işletmenin teknik sistemlerini
 • İşletmeyi yürütmek için gerekli idari süreçleri ve örgütlenmeyi
 • İşletmenin tahmini üretim ve satış planlarını
 • İşletmenin finansal hareketlerini
 • İşletmenin finansal karlılığını - gösteren bir dosyadır.

İŞ KURMA SÜRECİ

İŞ KURMA SÜRECİNİN TEMEL ADIMLARI

 • Motivasyona sahip olmak
 • Başarılı bir iş fikri belirlemek
 • Çalışma Programı hazırlamak
 • İş fikrinin ön değerlendirmesini yapmak
 • İş fikrinin yapılabilirlik araştırmasını yapmak
 • İş planını hazırlamak
 • İşi kurmak

Motivasyona Sahip Olmak: En önemli güçtür. Finansman dahil diğer etkenlerden daha önemli. Zorlukları yenmek, aşıp üste çıkabilmek için gerekli olan şey

Motivasyon Kaynakları: Kendi kendinin patronu olmak , Mevcut iş seçeneklerinin verebileceği maddi-manevi kazanımlardan daha fazlasına ulaşma isteği, Kendi işini kurmak dışında kendi hayatını kazanma seçeneklerinin sınırlı olması

Emekli veya boş oturanlarda olduğu gibi iş kurarak daha çok manevi tatmin sağlama çabası, Bağımsız ya da esnek çalışma ortamına sahip olmak, İş fırsatlarını değerlendirme isteği...

Başarılı bir İş Fikri Belirlemek

Motivasyon sahibi girişimcinin ilk koşulu; Öncelikle KENDİ İŞ DENEYİMİNİZ, USTALIĞINIZ VE BECERİLERİNİZ İkinci kaynak, ÇEVREDEKİ FIRSATLAR

Çalışma Programı Hazırlamak

 • İş fikrinin bulunmasından ilk müşterilere kadarki aktivitelerin planlanması
 • Kaynakları verimli kullanabilmek ve
 • Zamanı iyi değerlendirmek için gerekli...

İş Fikrinin Ön Değerlendirmesini Yapmak:

İş fikrinin uygulanmasında yerine getirilmesi mümkün olmayan yasal gereklilik, izin veya ruhsat var mı?

İş fikrinin uygulanması için zorunlu olan ve girişimcinin temin edemeyeceği bilgi, beceri, ustalık ve işgücü girdileri var mı?

İş fikrinin genel çalışma şekli veya çabaları, girişimcinin yerine getirememe ihtimali var mı?

İş için gerekli finansman büyüklüğü, karşılanması olanaksız boyutta mı?

Ürünlerin üretiminde gerekli olan teknik ve idari süreçlerin yerine getirilmesi girişimci için olanaksız mı?

İş fikrinin temel başarı kriteri nedir?

Girişimcinin kuracağı işin başarı şansıyla ilgili değerlendirmesi nedir?

İş Fikrinin Yapılabilirlik Araştırmasını Yapmak :

Kurulacak işletmenin yapısının ortaya çıkarılması

Doğru ; Sektör - Ölçek- Zaman- Ortaklar- Yer - Makineler

İş Planını Hazırlamak :

Yapılabilirlikle belirlenen proje kapsamının UYGULANMASI için İŞ PLANI gereklidir.

İş Planı:İşin kurulması için gerekli tüm aktiviteler sıralandığı, hangi hedeflerin,Neleri Nasıl ve Ne Zaman yapacağını içeren bir çalışmadır.

İşi Kurmak :

 • İş planındaki tüm aktivitelere karar verilmesi ve gerçekleştirilmesi
 • İşyerinin kiralanması,
 • Yasal kuruluşun yapılması,
 • Elemanların,
 • Makine-ekipmanın ve malzemelerinin temini,
 • Finansman temini ve
 • Faaliyete geçilmesi

İŞ KURMANIN HAREKET NOKTASI

 • İşini kaybetmek
 • İşsizlik döneminin uzun sürmesine tepki
 • Gerçekleştirmek istedikleri hayallerinin olması
 • Çalışmalarının maddi/manevi karşılığını alamamaları
 • Bir hobiyi işe dönüştürmek
 • Bir iş fırsatının belirlenmesi
 • Hayat tarzını değiştirme ihtiyacı
 • Artık başkası hesabına çalışmamak arzusu
 • Daha çok para kazanma arzusu vb. gibi...

AYŞEN ARIDURU
Fortune Danışmanlık A.Ş.
Managing Partner