Türkçe English

GENÇ GİRİŞİMCİ GELİŞTİRME PROGRAMI (GGGP)

Kosgeb Girişimciliği Geliştime Enstitüsü Önderliğinde, Marmara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Osmangazi Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi'nde uygulanmıştır.

PROGRAM HAKKINDA

1990'lı yılların en önemli teması haline gelen girişimcilik, ekonomik büyüme, istihdam yaratma ve sosyal ilerlemenin temel faktörü olarak değerlendirilmektedir. Ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik durum, istihdam sorunları, bunlara bağlı olarak gelişen sosyal sorunlar ve buna karşılık ülkemizin sahip olduğu genç nüfus potansiyeli göz önüne alındığında, gençlerin girişimciliğe yönlendirilmesi önemli bir inisiyatiftir.

PROGRAMIN AMACI

Öğrencilerin kariyer planlaması yaptığı bir dönemde, alışılagelmiş alternatifler dışında, girişimciliği önlerine bir seçenek olarak sunarak, üniversiteli gençleri girişimciliğe yani kendi işini kurmaya yöneltmek, üniversitelerde girişimcilik kültürünün yaygınlaşmasını sağlamaktır.
Programın en önemli özelliği, iş fikrinin belirlenmesi ile başlayan iş kurma sürecini adım adım öğrenecekleri ve yaşayabilecekleri bir program olmasıdır. Program eğitim, danışmanlık ve stajdan oluşan üç araç ile gerçekleştirilmektedir. Öğrenciler bu program ile eğitim hayatlarındaki en iyi ve gerçekçi uygulamayı yaşama şansını bulmaktadırlar.
Programın doğrudan amacı gençlerin girişimciliğe yönlendirilmesi olmakla birlikte, program sürecinde öğrenciler,Proje hazırlayabilen ve yönetebilen, İşletme yönetimini bilen, Çevresini ve gelişmeleri gözlemleyebilen, Kendisine ve çevresine artı değer kazandırabilen, yüksek nitelikli bireyler olarak yetiştirilmektedir.

HEDEF KATILIMCILAR

Üniversite son sınıf veya yüksek lisans öğrencilerinden, kendi işini kurmak isteyen, aile işletmesini geliştirmek isteyen, programın sorumluluklarını yerine getirmeye hazır olan öğrenciler.

PROGRAMIN İÇERİĞİ

Tanıtım ve Motivasyon Toplantısı
Girişimcilik Potansiyeli Değerlendirme ve İş Fikri Belirleme Eğitimi ( 4 saat )
Programa Başvuruların Yapılması ve Programa katılacak öğrencilerin belirlenmesi

I. AŞAMA

Girişimcilik ve İş Kurma Süreçleri Eğitimi (12 saat)
İş Fikri Ön Değerlendirme Danışman Görüşmesi
Yapılabilirlik Raporu Hazırlama Eğitimi (12 saat)
Katılımcıların Yapılabilirlik Raporu Hazırlama sürecine başlamaları
Yapılabilirlik Raporu Hazırlama 1. Danışman Görüşmesi
Yapılabilirlik Raporu Hazırlama 2. Danışman Görüşmesi
Yapılabilirlik Raporlarının tamamlanarak teslim edilmesi
Yapılabilirlik Raporlarının değerlendirilerek Programın II. aşamasına katılacak öğrencilerin belirlenmesi
Program Destek Eğitimleri (Toplam 10 saat)

II. AŞAMA

İş Planı Hazırlama Eğitimi (12 saat)
Pazarlama Planı Hazırlama Eğitimi (12 saat)
Öğrencilerin İş Planı Hazırlama sürecine başlamaları
Yurt dışı stajına gidebilecek öğrencilerin belirlenmesi
İş Planı taslağının değerlendirilmesi danışmanlık görüşmesi
Program Destek Eğitimleri (Toplam 10 saat)
Staj sürecini yönlendirme danışmanlık görüşmeleri
Yurt İçi ve Yurt dışı stajlarının gerçekleştirilmesi
İş planlarının staj sonrası tekrar değerlendirilmesi danışmanlık görüşmesi
İş Planlarının Girişim Kliniği tarafından değerlendirilmesi
Girişimci adayının iş planını hayata geçirmesi

KENDİ İŞİNİZİ KURMAK SİZİN İÇİN DE BİR SEÇENEK OLABİLİR Mİ?