Türkçe English

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ İŞ KURMA DANIŞMANLIK HİZMETLERİ GİRİŞİMCİLİK PROJESİ (KÖİDD)

Ekonomik kriz ve özelleştirmeden doğan işsizliğin yarattığı sosyal ve ekonomik etkileri azaltmak, uygulanmakta olan Ekonomik Reform Programına ve özelleştirme hedeflerinin gerçekleştirilmesine destek olmak amacıyla finansmanı Dünya Bankası tarafından sağlanacak, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve KOSGEB ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yürütülen "Özelleştirme Sosyal Destek Projesi" (ÖSDP) uygulamaya konuldu.

KONSORSİYUM ORTAKLARI

Türkiye'de uygulamaya konulan Özelleştirme Sosyal Destek Projesinde KOSGEB Girişimciliği Geliştirme Enstitüsü önderliğinde Fortune Danışmanlık, Kapitalnet ve BİTAV Bilimsel ve Teknik Araştırmalar Vakfı konsorsiyum oluşturmuşlardır.

PROJENİN AMACI

Özelleştirme Sosyal Destek Projesi kapsamında, işsizlerin veya son 6 ayda kendi işini kurmuş olan katılımcılara, küçük ölçekli işletme kurmak için gerekli yatkınlık ve beceriye sahip olup olmadıklarını tayin etmelerine yardımcı olmak ve yeterli bulunan kişilerin gerekli iş planlarını geliştirmek, işyerlerini açmak ve başarıyla devam ettirmelerini sağlamak. Girişimciliği geliştirmek ve yayınlaştırmak amacı ile istihdama katkı sağlamaktı.

PROJENİN KAPSAMI

Mevcut işletmelerini geliştirmek isteyen işletme sahiplerine, proje fikri olan ve kendi işini kurmak isteyen girişimcilere, iş kurma, işletme ve işletmelerini geliştirme konularında ihtiyaç duydukları danışmanlık ve eğitim hizmetlerini kapsamaktadır. Katılımcılara verilen danışmanlık ve eğitim hizmetleri ücretsizdir.

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Kendi işini kurmak isteyen kişilerin girişimci olmaya yatkınlık ve becerilerinin analizi
İş Programlarının Hazırlanması
Yapılabilirlik Raporunun Hazırlanması
İş Planının Hazırlanması ve Yasal Kuruluşun Gerçekleştirilmesi
İşletme Yapısının Geliştirilmesi

  • Mali İşler ve Hukuk Danışmanlığı
  • Satış&Pazarlama Danışmanlığı
  • Yönetim ve Organizasyon Danışmanlığı
  • Üretim Planlaması ve Yönetimi
  • Proje Tasarimi, Proje Planlama ve Proje Yonetimi Danışmanlığı
  • Süreç Analizi ve Süreç İyileştirme Danışmanlığı

EĞİTİM HİZMETLERİ

Girişimcilik Eğitimi - İş Kurmak ve Yönetimi Eğitimi

Girişimcilik Eğitimi

İçerik

 • Girişimciliğin Tanımı
 • Girişimciliğin Avantajları ve Dezavantajları
 • Başarılı Girişim Öyküleri
 • Fikri İşe Dönüştürmek
 • Girişimcinin Korkuları
 • Girişimcinin Motivasyonu
 • Girişimcilik Süreci
 • Girişimci Olmanın Gerektirdiği Yetkinlikler
  (Bilgi, Beceri, Davranış ve Kişilik Özellikleri)
 • Girişimci Eğilim Testi

İş Kurmak ve Yönetimi Eğitimi

İçerik

 • İş'in Fikir Aşamasından Uygulamaya Geçişi ve İş Planının Hazırlanması
 • Kuruluş Süreci ve Kuruluş Yeri Sorunu
 • İşletmenin Hukuki Yapısı
 • İşletmenin Mali Yapısı ve Genel Muhasebe Bilgileri
 • İşletmenin Ticari Yapısı ve Pazarlama
 • İşletmenin Teknik Yapısı ve Üretim
 • İşletmelerin Beşeri Yapısı ve İnsan Kaynakları
 • İşletmelerin Finansal Yapısı ve İşletmenin Finansmanı

PROJENİN UYGULAMA YERİ

Adana Osmaniye'de, Mersin Tarsus'da ve İstanbul İMES'de proje uygulanmıştır.

HEDEF KATILIMCILAR

KİT'lerin özelleştirilmesinden dolayı işlerinden çıkarılacak olan veya işinden çıkarılmış ve işsizlik kaydını yaptırtmış kişiler
Ekonomik Reform Programından dolayı işsiz olan veya anılan programdan dolayı işgücüne katılmakta zorluk çeken ve işsizlik kaydını yaptırtmış kişiler
Son 6 ay içerisinde işletme açmış olan girişimciler

PROJEYE DESTEK VEREN KURUMLAR

BİTAV - Bilimsel Teknik ve Araştırma Vakfı 
İGİAD - İstanbul Girişimci İşadamları Derneği
TÜGİK - Türkiye Genç İşadamları Vakfı
KEDV - Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı
Ak Emeklilik
Kapitalnet
www.yenibir.com