Türkçe English

ÖZELLEŞTİRME SOSYAL DESTEK PROJESİ

Ekonomik kriz ve özelleştirmeden doğan işsizliğin yarattığı sosyal ve ekonomik etkileri azaltmak, uygulanmakta olan Ekonomik Reform Programına ve özelleştirme hedeflerinin gerçekleştirilmesine destek olmak amacıyla finansmanı Dünya Bankası tarafından sağlanan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve KOSGEB tarafından yürütülecek "Özelleştirme Sosyal Destek Projesi" (ÖSDP) uygulamaya konuldu.

 

DANIŞMANLIK&YENİDEN İŞE YERLEŞTİRME PROJESİKONSORSİYUM ORTAKLARI

Türkiye'de uygulamaya konulan Özelleştirme Sosyal Destek Projesi Küçük Ölçekli İş Kurma Danışmanlık Hizmetleri Sağlama bileşeninde Eskişehir ve İstanbul'da Fortune Danışmanlık liderliğinde, Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği (GYİAD) ile İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Araştırma ve Yardım Vakfı (İ.Ü.İ.F) konsorsiyumu oluşturularak gerçekleştirildi.

PROJENİN AMACI VE KAPSAMI

Fortune Danışmanlık liderliğinde, GYİAD ve İstanbul Üniv. İşletme İktisadı Enstitüsü Vakfı ile 3 Temmuz 2003 tarihinde pilot bölge seçilen İstanbul'da danışmanlık&yeniden işe yerleştirme projesine başlandı. Hedef kitle, mali sektörden işsiz kalan kişiler olup öncelikle özelleştirmeden ve krizden dolayı işsiz kalan ve çalışmayan kişilere yöneliktir.
Proje katılımcılarının detaylı bir analiz ve eğitim sürecinden sonra yeni iş alanlarına yönlendirilmesi, böylece Türkiye'nin en yetkin kaynaklarından biri olan finans sektörü çalışanlarının yeniden sisteme geri dönmeleri ve yeniden üretici vasıfları kazanmaları amaçlanmıştır.Proje boyunca katılımcılar için sağlanan hizmetler ücretsiz olarak verilmiştir.

Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Kapsamı

 • Meslek & Kişilik Envanteri Uygulaması
 • Psikolojik Danışmanlık
 • Bireysel Kariyer Danışmanlığı
 • İş & Meslek Danışmanlığı
 • Sektörel Danışmanlık
 • CV Yazma
 • Eğitimler
  (İletisim - Mülakat Teknikleri - CV Hazırlama - İş Arama Teknikleri - Motivasyon)
 • İş Kulübü Konferansları
 • İş Kulübü Hizmetleri
 • İş Fırsatlarını Araştırma
 • Yeniden İşe Yerleştirme

PROJENİN UYGULAMA YERİ

Eskişehir - İŞKUR Eskişehir İl Müdürlüğü koordinasyonunda
İstanbul  - İŞKUR İstanbul İl Müdürlüğü-Şişli Şube Müdürlüğü koordinasyonunda

HEDEF KATILIMCILAR

KİT'lerin özelleştirilmesinden dolayı işlerinden çıkarılacak olan veya işinden çıkarılmış ve işsizlik kaydını yaptırtmış kişiler.
Ekonomik Reform Programından dolayı işsiz olan veya anılan programdan dolayı işgücüne katılmakta zorluk çeken ve işsizlik kaydını yaptırtmış kişiler.